Waren approach See 1 liob Kopie Waren approach See 2 reob Kopie           Waren approach See 3 liun Kopie Waren approach See 4 reun Kopie        
Waren: Annäherung: der Müritzsee | 2009 | Acryl | 4x 90×30 cm