Waren approach Stadt 1 Kopie

Waren approach Stadt 2 Kopie

Waren approach Stadt 3 Kopie

Waren approach Stadt 4 Kopie

Waren: Annäherung: die Stadt über dem See | 2009 | Acryl | 4x 90×30 cm